VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Linh và Mai hái được 58 bông hoa, Linh hái được 27 bông hoa. Hỏi Mai hái được bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Mai hái được ……bông hoa

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy