VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà Lan có 43 con gà và vịt. Biết rằng số con gà là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Hỏi nhà Lan có bao nhiêu con vịt ?

Trả lời: Nhà Lan có…….. con vịt

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy