FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Nhà Lan có 43 con gà và vịt. Biết rằng số con gà là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Hỏi nhà Lan có bao nhiêu con vịt ?

Trả lời: Nhà Lan có…….. con vịt

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Nhà Lan có số con vịt là:

43 – 11 = 32 ( con )

Đáp số: 32 con vịt

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy