Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Nhà Lan có 43 con gà và vịt. Biết rằng số con gà là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Hỏi nhà Lan có bao nhiêu con vịt ?


Trả lời: Nhà Lan có…….. con vịt

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11


Nhà Lan có số con vịt là:


43 – 11 = 32 ( con )


Đáp số: 32 con vịt

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy