VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 39 viên bi xanh và bi đỏ. Số viên bi đỏ là số lớn nhất có một chữ số. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi xanh ?

Trả lời: Hùng có …….. viên bi xanh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy