VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 39 viên bi xanh và bi đỏ. Số viên bi đỏ là số lớn nhất có một chữ số. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi xanh ?

Trả lời: Hùng có …….. viên bi xanh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy