FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hùng có 39 viên bi xanh và bi đỏ. Số viên bi đỏ là số lớn nhất có một chữ số. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi xanh ?

Trả lời: Hùng có …….. viên bi xanh

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có một chữ số là: 9

Hùng có số viên bi xanh là:

39 – 9 = 30 ( viên bi)

Đáp số: 30 viên bi xanh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy