FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Huyền có 47 cái kẹo, Huyền cho Thảo một chục cái kẹo. Hỏi Huyền còn bao nhiêu cái kẹo ?

Trả lời: Huyền còn………cái kẹo

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Đổi 1 chục cái kẹo = 10 cái kẹo

Huyền còn số cái kẹo là:

47 – 10 = 37 ( cái kẹo )

Đáp số: 37 cái kẹo

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy