FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số với số lẻ bé nhất có tổng bằng 8 ?

Trả lời: Hiệu của hai số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98.

Số lẻ bé nhất có tổng bằng 8 là 17.

Hiệu của hai số đó là:

98 – 17 = 81

Đáp số: 81

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy