VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm hiệu của số chẵn lớn nhất có hai chữ số với số lẻ bé nhất có tổng bằng 8 ?

Trả lời: Hiệu của hai số đó là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98.

Số lẻ bé nhất có tổng bằng 8 là 17.

Hiệu của hai số đó là:

98 – 17 = 81

Đáp số: 81

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy