FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trừ số liền trước của năm chục với số liền sau của 33 ta được hiệu là bao nhiêu ?

Trả lời: Hiệu của hai số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số liền trước của năm chục là 49.

Số liền sau của 33 là 34.

Hiệu của hai số đó là:

49 – 34 = 15

Đáp số: 15

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy