FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trừ số liền trước của bảy chục với số liền sau của bốn chục ta được hiệu là bao nhiêu ?

Trả lời: Hiệu của hai số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số liền trước của bảy chục là 69.

Số liền sau của bốn chục là 41.

Hiệu của hai số đó là:

69 – 41 = 28

Đáp số: 28

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy