VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong kho có 73 cái bàn, đã lấy ra 23 cái bàn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái bàn ?

Trả lời: Trong kho còn lại …….cái bàn

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy