FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số giống nhau ?

Trả lời: Hiệu của hai số đó là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11

Hiệu của hai số đó là:

98 – 11 = 87

Đáp số: 87

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy