Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hùng có 41 viên bi, Nam có 53 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?


Trả lời: Cả hai bạn có tất cả …….viên bi

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cả hai bạn có tất cả số viên bi là:


41 + 53 = 94 ( viên bi)


Đáp số: 94 viên bi

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy