VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 41 viên bi, Nam có 53 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả hai bạn có tất cả …….viên bi

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy