FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lan có 24 bông hoa, Huệ có 25 bông hoa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Cả hai bạn có …….. bông hoa

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Cả hai bạn có tất cả số bông hoa là:

24 + 25 = 49 ( bông hoa)

Đáp số: 49 bông hoa.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy