VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng buổi sáng bán được  12 gói bánh, buổi chiều bán được 20 gói bánh. Hỏi cả  hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu gói bánh ?

Trả lời: Cả hai buổi cửa hàng bán được ……..gói bánh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy