VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2A có 33 học sinh, lớp 2B có 40 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Cả hai lớp có …… học sinh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy