VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có 12 viên bi đỏ, 15 viên bi xanh và 33 viên bi vàng. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Minh có số viên bi là: ….viên

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy