VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hải có 56 viên bi, Nam có 39 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả hai bạn có ….viên bi

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy