FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hải có 56 viên bi, Nam có 39 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả hai bạn có ….viên bi

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Cả hai bạn có số viên bi là:

56 + 39 = 95 (viên bi)

Đáp số: 95 viên bi

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy