VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2C có 34 học sinh, sau đó có 5 học sinh được chuyển đi các lớp học khác. Hỏi lớp 2C còn lại bao nhiêu học sinh ?

Trả lời: Lớp 2C còn lại …..học sinh

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy