VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một bao đường cân nặng 53 kg, người ta lấy bớt đi 16 kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki lô gam đường ?

Trả lời: Còn lại …..kg đường

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy