VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có hai bao đường cân nặng tổng cộng 63kg. Bao thứ nhất cân nặng 34kg. Hỏi bao thứ hai cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?

Trả lời: Bao thứ hai cân nặng ….kg

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy