VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Mẹ mua một số bông hoa, mẹ biếu bà 15 bông hoa thì còn lại 39 bông hoa. Hỏi lúc đầu mẹ mua bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Lúc đầu, mẹ mua …..bông hoa

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Lúc đầu, mẹ mua số bông hoa là:

15 + 39 = 54 (bông hoa)

Đáp số: 54 bông hoa

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy