FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Mẹ mua một số bông hoa, mẹ biếu bà 15 bông hoa thì còn lại 39 bông hoa. Hỏi lúc đầu mẹ mua bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Lúc đầu, mẹ mua …..bông hoa

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Lúc đầu, mẹ mua số bông hoa là:

15 + 39 = 54 (bông hoa)

Đáp số: 54 bông hoa

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy