FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có 62 lít dầu đựng trong hai can. Biết can 1 có 34 lít dầu. Hỏi can 2 có bao nhiêu lít dầu ?

Trả lời: Can 2 có …..lít dầu

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Can 2 có số lít dầu là:

62 – 34 = 28 (lít)

Đáp số: 28 lít

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy