VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 62 lít dầu đựng trong hai can. Biết can 1 có 34 lít dầu. Hỏi can 2 có bao nhiêu lít dầu ?

Trả lời: Can 2 có …..lít dầu

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy