FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hoa gấp được 21 bông hoa giấy, Huệ gấp được 34 bông hoa giấy. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu bông hoa giấy ?

Trả lời: Cả hai bạn gấp được …..bông hoa giấy

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Cả hai bạn gấp được số bông hoa giấy là:

21 + 34 = 55 (bông hoa)

Đáp số: 55 bông hoa

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy