VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hoa gấp được 21 bông hoa giấy, Huệ gấp được 34 bông hoa giấy. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu bông hoa giấy ?

Trả lời: Cả hai bạn gấp được …..bông hoa giấy

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy