FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{7a}-\overline{b7}=27$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{7a}-\overline{b7}=27$hay $\overline{b7}+27=\overline{\text{7a}}$

7 + 7 = 14 nên a = 4

(b + 1)+ 2 = 7 nên b = 7 – 3 = 4

Vậy số cần tìm là: 44

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy