FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{6a}-\overline{b8}=28$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{6a}-\overline{b8}=28$hay $\overline{b8}+28=\overline{\text{6a}}$

8 + 8 = 16 nên a = 6

(b + 1)+ 2 = 6 nên b = 6 – 3 = 3

Vậy số cần tìm là: 63

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy