FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{2a}-\overline{b5}=8$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{2a}-\overline{b5}=8$hay $\overline{b5}+8=\overline{\text{2a}}$

5 + 8 = 13 nên a = 3

(b + 1)+ 0 = 2 nên b = 2 – 1 = 1

Vậy số cần tìm là: 31

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy