FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{4a}-\overline{b4}=17$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{4a}-\overline{b4}=17$hay $\overline{b4}+17=\overline{\text{4a}}$

4 + 7 = 11 nên a = 1

(b + 1)+ 1 = 4 nên b = 4 – 2 = 2

Vậy số cần tìm là: 12

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy