FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{9a}-\overline{b8}=37$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{9a}-\overline{b8}=37$hay $\overline{b8}+37=\overline{\text{9a}}$

8 + 7 = 15 nên a = 5

(b + 1)+3 = 9 nên b = 9 – 4 = 5

Vậy số cần tìm là: 55

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy