FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{5a}-\overline{b6}=38$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{5a}-\overline{b6}=38$hay $\overline{b6}+38=\overline{\text{5a}}$

6 + 8 = 14 nên a = 4

(b + 1)+ 3 = 5 nên b = 5 – 4 = 1

Vậy số cần tìm là: 41

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy