FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{8a}-\overline{b5}=67$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{8a}-\overline{b5}=67$hay $\overline{b5}+67=\overline{8\text{a}}$

7 + 5 = 12 nên a = 2

(b + 1)+ 6 = 8 nên b = 8 – 7 = 1

Vậy số cần tìm là: 21

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy