Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{4a}-\overline{b2}=34$ ?


Trả lời: Số cần tìm là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có : $\overline{4a}-\overline{b2}=34$hay $\overline{b2}+34=\overline{\text{4a}}$


2 + 4 = 6 nên a = 6


b + 3 = 4 nên b = 1


Vậy số cần tìm là: 61

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy