VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{9a}-\overline{b8}=67$ ?

Trả lời: Số cần tìm là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Ta có : $\overline{9a}-\overline{b8}=67$hay $\overline{b8}+67=\overline{\text{9a}}$

8 + 7 = 15 nên a = 5

(b + 1)+ 6 = 9 nên b = 9 – 7 = 2

Vậy số cần tìm là: 52

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy