FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{8a}-\overline{b2}=29$ ?

Trả lời: Số cần tìm là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có : $\overline{8a}-\overline{b2}=29$hay $\overline{b2}+29=\overline{8\text{a}}$

2 + 9 = 11 nên a = 1

(b + 1)+ 2 = 8 nên b = 8 – 3 = 5

Vậy số cần tìm là: 15

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy