Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số $\overline{ab}$ biết:  $\overline{7a}-\overline{b5}=28$ ?


Trả lời: Số cần tìm là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có : $\overline{7a}-\overline{b5}=28$hay $\overline{b5}+28=\overline{\text{7a}}$


5 + 8= 13 nên a = 3


(b + 1)+ 2 = 7 nên b = 7 – 3 = 4


Vậy số cần tìm là: 34

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy