FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó là số liền sau của số 5?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Hiệu hai chữ số của số đó là: 6

Số tự nhiên có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là : 60; 71; 17; 82; 28; 93; 39.

Có tất cả : 7 số

Đáp số: 7 số.

Bài giải

Hiệu hai chữ số của số đó là: 6

Số tự nhiên có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 6 là : 60; 71; 17; 82; 28; 93; 39.

Có tất cả : 7 số

Đáp số: 7 số.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy