FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 4 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 là : 40; 31; 13; 22

Có tất cả: 4 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đáp số: 4 số

Bài giải

Số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 4 là : 40; 31; 13; 22

Có tất cả: 4 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Đáp số: 4 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy