FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của số đó là số lớn nhất có một chữ số ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có 1 chữ số là :9

Số tự nhiên đó là : 90

Đáp số : 90

Bài giải:

Số lớn nhất có 1 chữ số là :9

Số tự nhiên đó là : 90

Đáp số : 90

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy