Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó là số nhỏ nhất có hai chữ số?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Số nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10


Số tự nhiên có 2 chữ số mà tổng hai chữ số bằng 10 là : 19; 91; 82; 28; 37; 73; 64; 46; 55.


Có tất cả : 9 số.


Đáp số: 9 số.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy