FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó là số nhỏ nhất có hai chữ số?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10

Số tự nhiên có 2 chữ số mà tổng hai chữ số bằng 10 là : 19; 91; 82; 28; 37; 73; 64; 46; 55.

Có tất cả : 9 số.

Đáp số: 9 số.

Bài giải

Số nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10

Số tự nhiên có 2 chữ số mà tổng hai chữ số bằng 10 là : 19; 91; 82; 28; 37; 73; 64; 46; 55.

Có tất cả : 9 số.

Đáp số: 9 số.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy