Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 11 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


Số tự nhiên có hai chữ số mà tổng các chữ số đó bằng 11 là : 92; 29; 38; 83; 74; 47; 56; 65.


Có tất cả : 8 số


Đáp số: 8 số.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy