FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 8 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số tự nhiên lớn nhất mà tổng hai chữ số đó bằng 8 là: 80 ( 8 + 0 = 8)

Số tự nhiên bé nhất mà tổng hai chữ số đó bằng 8 là: 17 ( 1 + 7 = 8 )

 

 

 

Bài giải:

Số tự nhiên lớn nhất mà tổng hai chữ số đó bằng 8 là: 80 ( 8 + 0 = 8)

Số tự nhiên bé nhất mà tổng hai chữ số đó bằng 8 là: 17 ( 1 + 7 = 8 )

 

 

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy