FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 9; 6; 8; 0 ?

Trả lời: Hiệu là

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 98

Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 10

Hiệu là:

98 - 10 = 88

Đáp số: 88

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy