VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 9; 6; 8; 0 ?

Trả lời: Hiệu là

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy