Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hãy tính hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được tạo từ các chữ số 2; 3; 1; 9; 0; 5 ?


Trả lời: Hiệu là

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các số đã cho là: 95


Số nhỏ nhất có hai chữ số khác nhau được lập từ các số đã cho là: 10


Hiệu là:


95 - 10 = 85


Đáp số: 85

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy