VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các chữ số 1; 4; 2; 7; 8; 5. Hãy tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho ?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy