FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 1; 4; 2; 7; 8; 5. Hãy tính hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho ?

 

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 87

Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 12

Hiệu là:

   87 - 12 = 75

        Đáp số: 75

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy