FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hãy tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 5; 7; 9; 0 ?

Trả lời: Tổng là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 97

Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 10

Tổng là:

97 + 10 = 107

Đáp số: 107

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy