VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hãy tính tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số và số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 5; 7; 9; 0 ?

Trả lời: Tổng là:

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy