VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hãy tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được từ từ các số 2; 3; 1; 9; 0; 5 ?

Trả lời: Tổng là:

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy