FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 1; 4; 2; 7; 8; 5. Hãy tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho ?

Trả lời: Kết quả là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 87

Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các số đã cho là: 12

Tổng là:

87 + 12 = 99

Đáp số: 99

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy