VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các chữ số 0; 4; 6; 8. Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho ?

Trả lời: Kết quả là:

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy