FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 0; 1; 6; 8. Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho ?

Trả lời: Kết quả là:

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho là: 86

Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho là: 10

Tổng là:

86 + 10 = 96

Đáp số: 96

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy