Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho các chữ số 0; 1; 6; 8. Tính tổng của số lớn nhất có hai chữ số và số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho ?


Trả lời: Kết quả là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lớn nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho là: 86


Số nhỏ nhất có hai chữ số được lập từ các chữ số đã cho là: 10


Tổng là:


86 + 10 = 96


Đáp số: 96

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy