VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lấy các chữ số 1; 2 làm chữ số hàng chục, các chữ số 0; 1; 2 làm chữ số hàng đơn vị, ta có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số ?

Trả lời: Lập được ……số

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy