VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các chữ số 1; 2; 3; 4. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau ?

Trả lời: Lập được ……số

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy