FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Cho các chữ số 1; 2; 3; 4. Hỏi lập được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau từ các chữ số đã cho ?

Trả lời: Lập được ……số

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Các chữ số phải khác nhau.

Ta có sơ đồ cây:

6_14

Vậy lập được tất cả: 12 số

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy