VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao tất cả bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau ?

Trả lời: Lập được……số

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy